Thursday, July 1, 2010

Big Puns

I'm not a pizza I just crust a lot
I'm not a playa I just bush a lot
I'm not a sailor I just lush a lot
I'm not a prayer I just hush a lot

No comments:

Post a Comment